Kariera piłkarska

Partnerzy

mgr Mateusz Michalik, trener przygotowania motorycznego w grach
zespołowych,trener piłki nożnej z licencją UEFA A

Diagnoza zawodnika,funkcjonalna ocena potencjału motorycznego, dobór
środków i metod treningowych, kształtowanie zdolności motorycznych,
zindywidualizowane zajęcia, przygotowywanie planów i obciążeń
treningowych, stały monitoring i ocena osiągniętych wyników.

Powrót